Politika Privatnosti

Vaša privatnost je zagarantovana u našoj firmi.

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših informacija kada koristite uslugu i govori vam o vašim pravima na privatnost i načinu na koji vas zakon štiti.

Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje usluge. Korišćenjem Usluge prihvatate prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

 

Rukovalac podacima:

 

Preduzeće (koji se u ovom Ugovoru naziva „Web e-Trgovina Pirot“) odnosi se na:

 

  • Poslovno ime: Valentina Panić PR Internet Prodaja Web e-Trgovina Pirot
  • PIB: 114421525
  • MB: 67561864
  • Adresa: Srpskih Vladara 264, 18300 Pirot
  • Broj telefona: 061 / 20 500 10

Firma se odnosi na Valentina Panić PR Internet Prodaja Web e-Trgovina Pirot, Srpskih Vladara 264, 18300 Pirot.

 

Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb-sajta, koje sadrže detalje o Vašoj istoriji pregledanja na toj veb lokaciji među brojnim upotrebama. Valentina Panić PR Internet Prodaja Web e-Trgovina Pirot koristi kolačiće u svrhe logovoanja na korisničkom nalogu, kreiranja narudžbina, analitke od trećih lica (Google, Facebook) i u svrhe praćenja zarad promocije.

 

Svaki uređaj koji može da pristupi nasem sajtu, kao što je računar, mobilni telefon ili tablet.

Lični podaci su svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu.

Usluga se odnosi na web lokaciju.

 

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka -Lični podaci

Dok koristite našu uslugu, možemo od vas tražiti da nam date određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

 

Adresa E-pošte

Ime i prezime

Broj telefona

Adresa, država, poštanski broj, grad

Podaci o upotrebi

 

Podaci o upotrebi

Podaci o korišćenju se prikupljaju automatski prilikom korišćenja usluge.

Podaci o korišćenju mogu uključivati informacije kao što su adresa Internet protokola Vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posećujete, vreme i datum Vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama i td.

Informacije iz usluga društvenih medija trećih strana

Naša firma vam omogućava da koristite uslugu preko sledećih društvenih medija i stranica:

 

Google

Instagram

Facebook

Twitter

 

 

Korišćenje Vaših ličnih podataka

Naša firma može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

 

Za pružanje i održavanje naše Usluge , uključujući praćenje korišćenja naše Usluge.

 

Lični podaci koje dajete mogu Vam omogućiti pristup različitim funkcijama usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku.

 

Da vas kontaktiramo: da bismo vas kontaktirali e-poštom, telefonskim pozivima, SMS-om ili drugim ekvivalentnim oblicima elektronske komunikacije, kao što su push obaveštenja mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativnom komunikacijom u vezi sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući bezbednosna ažuriranja, kada je to neophodno ili razumno za njihovo sprovođenje.

Da vam pružimo vesti, posebne ponude i opšte informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili za koje ste se raspitivali osim ako niste odlučili da ne primate takve informacije.

 

Da upravljate vašim zahtevima: Da prisustvujete i upravljate vašim zahtevima prema nama.

Za druge svrhe : Vaše informacije možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, utvrđivanje trendova korišćenja, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procenu i poboljšanje naše usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

 

Zadržavanje Vaših ličnih podataka

Naša firma će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti Vaše lične podatke u meri koja je neophodna da bismo ispunili naše zakonske obaveze (na primer, ako se od nas zahteva da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume i politike.

 

Naša firma će takođe zadržati podatke o korišćenju za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju na kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje bezbednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužem vremenskom periodu.

 

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja vašu saglasnost za ovaj prenos.

 

Naša firma će preduzeti sve razumno neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju bezbedno i u skladu sa Zakonomi  ovom Politikom privatnosti, uključujući bezbednost vaših podataka i druge lične podatke.

 

Sigurnost Vaših ličnih podataka

Bezbednost Vaših ličnih podataka nam je važna i nastojimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka.

 

Pravne informacije:

Odredbe ovih pravila dopunjuju i ne poništavaju zakonske odredbe u oblasti zaštite podataka o ličnosti. U slučaju nesaglasnosti između odredaba ovih pravila i zakonskih odredbi u oblasti zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se zakonske odredbe.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati:

 

Na imejl: [email protected]

 

Posetom ove stranice na našem sajtu: https :/www.e-oprema.rs/kontakt/

 

Na broj telefona: +381 61 20 500 10